Werkcontact

Adresgegevens

Ceresstraat 13
4811 CA Breda


Joep Herni

Outplacement bij Werkcontact

Werkgevers en werknemers bij elkaar brengen, dat is wat wij doen.
Outplacement is bij Werkcontact altijd gericht op het bemachtigen van een passende, vaste en vooral duurzame nieuwe baan. Sinds onze oprichting in 2003 hebben we elk jaar weer een slagingspercentage tussen de 80 en 90 procent.

Onze visie over outplacement

In de visie van Werkcontact heeft iedereen recht op maatschappelijke participatie. Het hebben van betaald werk is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Werk maakt mensen zelfstandig, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en biedt een sociaal kader. Werkcontact gaat bij het zoeken naar werk voor haar cliënten uit van de mogelijkheden en niet van beperkingen. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. Met een intensieve en persoonlijke intake, die resulteert in een op maat gesneden Persoonlijk Plan van Aanpak.
Een goede bemiddeling betekent immers dat de randvoorwaarden optimaal zijn voor een duurzame werkhervatting. Daarvoor is meer nodig dan alleen een vacature, want dat is vaak het probleem niet. Belangrijker is dat de persoonskenmerken en eigenschappen optimaal afgestemd zijn op die van de functie en het bedrijf. Centraal in onze aanpak staan de één op één benadering en de intensieve bemiddeling. Werkcontact bemiddelt indien nodig in de meest letterlijke betekenis van het woord door onze cliënten te introduceren bij werkgevers in ons netwerk. We doen dat zonder de zelfredzaamheid van onze cliënten uit het oog te verliezen. Bovendien draait het bij Werkcontact niet om wollige rapportages, maar om mensen en resultaat.

Outplacement

Outplacement is mensenwerk, werken met mensen dus. Dat betekent dat succes alleen kan worden geboekt wanneer de mens ook centraal staat. Maar niet zomaar. Om aan oplossingen te kunnen werken is een reëel beeld nodig van de situatie. Oprechte aandacht draagt bij aan het verkrijgen van objectief inzicht in de werkelijke mogelijkheden van de betrokken persoon. Werkcontact hecht dan ook aan heldere afspraken met alle partijen, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van een opdracht. In onze begeleiding hanteren we altijd een één op één benadering.

Onze bemiddelaars

Onze professionals hebben hun sporen verdiend bij verschillende organisaties in uiteenlopende branches. Om succesvol te zijn beschikken wij over een breed instrumentarium en uitgebreid netwerk waarmee we maatwerk leveren: pragmatisch, ongecompliceerd en doeltreffend.

Outplacement met verborgen vacatures

Werkcontact is specialist in het vinden van verborgen (nog niet gepubliceerde) vacatures.

Lid OVAL

Omdat Werkcontact lid is van OVAL vinden er regelmatig audits en klanttevredenheid-onderzoeken plaats. We zijn er trots op dat we elk jaar weer tot de best presterende outplacementbureaus van Nederland horen.
Werkcontact conformeert zich ook aan de door de OVAL opgestelde richtlijnen en gedragsregels.

Wij hebben meerdere locaties in Nederland.


Meer weten? Neem rechtstreeks contact op met Werkcontact (geen tussenpersoon)! Bel met 088-033 30 08, stuur een mail aan Joep Herni via info@werkcontact.nl of maak gebruik van onderstaand formulier.

×