Is outplacement fiscaal aftrekbaar?

Outplacementkosten kun je niet (meer) aftrekken van je inkomen

Voor werkgevers zijn de regels duidelijk: outplacement voor een werknemer valt onder de bedrijfskosten en de kosten daarvan zijn aftrekbaar van de winst. Eventueel betaalde omzetbelasting is ook verrekenbaar met geïnde BTW. Werknemers werden geacht outplacement te betalen van hun transitievergoeding. Daarnaast zijn er mogelijkheden om met een STAP-budget een ontwikkeladviestraject bij een loopbaanadviseur te gaan volgen.

Werkgevers

Werkgevers hebben vaak een eigen fiscaal adviseur. Die kan de werkgever vertellen dat de kosten van outplacement voor een (ontslagen) werknemer kunnen worden afgetrokken van de winst (als bedrijfskosten). De kosten van outplacement kan een werkgever ook aftrekken van de transitievergoeding die hij aan een werknemer uitbetaalt.

Afhankelijk van de omstandigheden kan een werkgever mogelijk ook de werkkostenregeling toepassen. Kijk voor meer informatie daarover op de site van de Belastingdienst. Betaalde BTW is voor een werkgever sowieso aftrekbaar.*

Particulieren

Voor particulieren ligt het iets minder makkelijk. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat je het geld van de transitievergoeding zou besteden aan outplacement of een opleiding. Deed je dat niet, dan was je over het deel dat je niet aan scholing of outplacement besteedde loonbelasting verschuldigd.

De aftrekbaarheid van outplacementkosten stond echter al langere tijd ter discussie en sinds 1 januari 2022 zijn outplacementkosten en scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar van je inkomen. De transitievergoeding is daarmee dus een netto-uitkering geworden waarover inkomstenbelasting verschuldigd is, ongeacht het bestedingsdoel.

In plaats van een fiscale faciliteit is er nu een subsidieregeling ‘STAP-budget‘ voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Sinds 1 april 2022 kunnen loopbaanadviseurs deelnemers registreren die bij hen een ontwikkeladviestraject gaan volgen. Uiteraard kun je samen met de loopbaanadviseur zelf de inhoud van zo’n ontwikkeltraject bepalen en als je geen baan hebt of een andere baan zoekt, dan kan je ontwikkeltraject ook daarop gericht zijn .

In dat laatste geval maakt het natuurlijk niet uit of jouw ontwikkeltraject ook outplacement heet of niet; als je maar van de subsidie gebruik kunt maken en een andere baan vindt!

* Als outplacement wordt aangemerkt als loopbaanadvies, dient BTW berekend te worden. Wanneer het als training of opleiding wordt aangemerkt niet. Bedrijven merken dat niet, zij ontvangen betaalde BTW terug. Particulieren betalen wel BTW.

×