Is outplacement fiscaal aftrekbaar?

In de meeste gevallen is outplacement belastingvrij of aftrekbaar van je inkomen

Voor werkgevers zijn de regels duidelijk: outplacement voor een werknemer valt onder de bedrijfskosten (aftrekbaar) en de eventuele omzetbelasting is ook aftrekbaar. Voor particulieren ligt ’t iets minder helder.

Werkgevers

Werkgevers hebben vaak een eigen fiscaal adviseur. Die kan de werkgever vertellen dat als hij outplacement voor een (ontslagen) werknemer betaalt, hij de kosten daarvan kan aftrekken van de winst (als bedrijfskosten).

Particulieren

Voor particulieren ligt het iets minder makkelijk. Sinds de invoering van de transitievergoeding wordt ervan uit gegaan dat je het geld dat je bij ontslag meekrijgt besteedt aan outplacement of een opleiding. Doe je dat niet, dan ben je over deze vergoeding loonbelasting verschuldigd.

Als je outplacement helemaal uit eigen zak zou betalen, dan kun je in beginsel de kosten als scholingsuitgaven aftrekken van je inkomen. Er is echter ook jurisprudentie waaruit blijkt dat de rechter vindt dat outplacement volledig voor rekening van de werknemer komt en dus helemaal niet aftrekbaar is. In 2005 weigerde het Gerechtshof in Leeuwarden de aftrek van kosten voor outplacement bij een belastingplichtige. De motivatie was dat er onvoldoende verband zou zijn met het verwerven van inkomen.

Twijfel? Vraag advies!

Om aftrekbaar te zijn moeten outplacementkosten aangemerkt kunnen worden als kosten voor opleiding of studie die gedaan worden met het oog op het verwerven van inkomen uit werk. Er moet een leertraject zijn met een leraar (outplacementbegeleider), geen zelfstudie.

Wanneer outplacement aan deze voorwaarden voldoet, kunnen de kosten afgetrokken worden van het inkomen van een particulier c.q. ‘belastingvrij’ uitgekeerd worden als transitievergoeding. Wil je niet geconfronteerd worden met een belastinginspecteur die op basis van oude jurisprudentie anders beslist, overleg dan vooraf met een belastingconsulent of neem contact op met de Belastingdienst.

* indien outplacement wordt aangemerkt als loopbaanadvies, dient BTW berekend te worden. Wanneer het als training of opleiding wordt aangemerkt niet. Bedrijven merken dat niet, zij ontvangen betaalde BTW terug. Particulieren betalen wel gewoon BTW.

×