Voor wie is outplacement bedoeld?

Maak afspraken met je werkgever of neem zelf het initiatief

Outplacement wordt ingezet bij ontslag. Meestal is dat ontslag onvrijwillig, dus als je ontslagen wordt. De arbeidsovereenkomst met je werkgever wordt beëindigd of is al afgelopen als je aan outplacement begint. Het voorstel voor outplacement komt meestal van de werkgever, maar soms brengt de werknemer het in als voorwaarde om met het ontslag akkoord te gaan.

Wie neemt het initiatief voor outplacement?

Meestal gaat aan outplacement een meerjarig dienstverband vooraf. Verschillen van inzicht met de directie of leidinggevende (arbeidsconflict) kunnen de aanleiding zijn om uit elkaar te gaan. Maar ook economische redenen kunnen aanleiding zijn voor het ontslag.

Outplacement kan onderdeel uitmaken van de afspraken in een sociaal plan, maar bij individueel ontslag ook opgenomen zijn in een vaststellingsovereenkomst. Soms geeft de werknemer in de onderhandelingen over het ontslag aan outplacement te willen als voorwaarde om met het ontslag akkoord te gaan. En zelfs dat hoeft niet, want (bijna) iedere werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest bij een werkgever heeft bij ontslag recht op een transitievergoeding die kan worden gebruikt om outplacement te betalen.

In sommige gevallen kun je beter zelf het initiatief nemen om outplacement te gaan doen. Twijfel daar niet te lang over, aarzelen en afwachten kost tijd! Juist de tijd kort na het ontslag is het kostbaarst. Hoe langer je wacht, hoe langer ook de outplacement gaat duren. Zelf outplacement voorstellen is best spannend maar is ook de eerste stap naar een nieuwe werkplek.

Nuttig voor iedere werknemer

Outplacement kan nuttig zijn voor mensen van alle leeftijden en vrijwel alle beroepen. In de praktijk maken jongeren en mensen die ‘erg goed in de markt liggen’, zoals dat heet, minder gebruik van outplacement. Sommige mensen schatten hun arbeidsmarktperspectief zodanig in dat ze de transitievergoeding of aanvullende vergoeding liever voor iets anders gebruiken (let wel op de fiscale consequenties als je de transitievergoeding voor iets anders dan scholing of outplacement gebruikt). Maar niet iedereen weet vooraf hoe snel hij of zij een andere baan vindt en daarom kan outplacement altijd nuttig zijn, ongeacht leeftijd of beroep.

Leg de afspraken vast

Het verdient aanbeveling alle afspraken rondom het ontslag schriftelijk vast te leggen en te laten toetsen door een jurist, een specialist op het gebied van arbeidsrecht. Als je werkgever bij de afspraken rondom ontslag outplacement voorstelt, getuigt dat van goed werkgeverschap, omdat outplacement een belangrijke steun in de rug is voor de (ontslagen) werknemer.

×